Pretražite novosti:

Grad Karlovac partner u projektu Job club for Youth

15.04.2015.

Projekt Job club for Youth Karlovac započeo je s provedbom 3. 3. 2015. godine, trajati će 16 mjeseci. Opći cilj projekta je smanjiti broj nezaposlenih mladih u Karlovcu i povećati razinu njihove društvene uključenosti. Specifični cilj projekta je razviti podršku kroz koju će mladi steći dodatna znanja i vještine potrebne na tržištu rada. Ovaj projekt doprinosi provedbi Gradskog programa za mlade Grada Karlovca 2015.-2015.(Poglavlje 3., mjera 2.). Partneri u projektu su Grad Karlovac i Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Karlovac a nositelj je Carpe Diem, udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih.
http://www.carpediemka.info/index.php/118-projekt-klub-za-zaposljavanje-mladih-karlovac

Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana