Pretražite novosti:

Grad Karlovac partner u 3. CEF TELECOM projektu za primjenu e - računa

18.10.2018.
Grad Karlovac partner u 3. CEF TELECOM projektu za primjenu e - računa
Projektom "In-LoRe (Croatian eInvoicing for Local and Regional Authorities)" započela je jednogodišnja suradnja Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, kao nositelja projekta, s do sada najvećim brojem partnera, ukupno 80, od kojih je jedan i Grad Karlovac. Projektom se želi postići uvođenje digitalnih procedura u procese fakturiranja, kao i ostvarivanje svih ostalih prednosti koje donose elektroničko fakturiranje i korištenje eRačuna u javnom i državnom sektoru, pa tako i u Gradu Karlovcu.
Projekt In-LoRe trajat će godinu dana, predstavlja najveće nacionalno projektno partnerstvo, a osposobit će javne uprave za primjenu i razmjenu eRačuna. Vrijednost projekta iznosi 1.021.025,23 €, od čega Europska komisija sufinancira 75% prihvatljivih troškova, odnosno 765.769 €. Projekt se financira u okviru Programa CEF (Connecting Europe Facility – Instrument za povezivanje Europe) i nastavlja na rezultate dva prethodno financirana CEF projekta u okviru kojih je platforma "eRačun za državu" nadograđena i usklađena s Europskom normom (EN), razvijene su eDelivery PEPPOL pristupne točke te je započeta integracija jedinica lokalne i regionalne samouprave na navedenu platformu.
Više o ovoj temi pročitajte OVDJE.