Pretražite novosti:

Grad digitalizirao jednostavnu nabavu

26.11.2020.
Grad digitalizirao jednostavnu nabavu
Grad Karlovac digitalizirao je proces jednostavne nabave za vrijednosti na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi. Putem programske aplikacije koja se nalazi na mrežnoj stranici Grada Karlovca (https://www.karlovac.hr/proracun-javna-nabava/javna-nabava-65/postupci-jednostavne-nabave/328) i implementacijom specijaliziranog rješenja za upravljanje nabavom, osigurao je jedinstveno, centralizirano i standardizirano upravljanje informacijama i podacima u jednostavnoj nabavi. Na taj način svaki zainteresirani gospodarski subjekt može se registrirati i predati svoju ponudu na javno objavljen poziv za dostavu ponuda.
Grad Karlovac ima u prosjeku pedeset jednostavnih nabava godišnje. Procedura se dosad odvijala temeljem poziva za dostavu ponuda na koju su pristizale ponude poštom, ili neposrednom predajom u pisarnicu u zatvorenim omotnicama koje su otvarali članovi stručnog povjerenstva za provođenje nabave istekom roka za dostavu ponuda.
Digitaliziranjem procesa omogućeno je zaprimanje e-ponuda koje se, jednom učitane u sustav, ne mogu više mijenjati i nisu dostupne do isteka roka za dostavu ponuda. Osim toga, svi dokumenti u procesu su elektronički i nema više fizičkog potpisivanja.
Ovime je podignuta ljestvica prvenstveno u smislu povećanja transparentnosti i efikasnosti,  te poštivanja načela tržišnog natjecanja i jednakog tretmana svih ponuditelja. Za primjer, u protekloj godini Grad Karlovac proveo je 54 postupaka jednostavne nabave ukupne vrijednosti oko 8,7 milijuna kuna.
Također u ovo vrijeme pandemije programsko rješenje omogućava u potpunosti rad bez fizičkog kontakta što doprinosi nesmetanom funkcioniranju poslovnih procesa i ne izlaže sudionike riziku od zaraze.
 
#ŽIVOTNESMIJESTATI
 
 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana