Pretražite novosti:

Edukacija pomoćnika u nastavi o radu s učenicima s teškoćama u razvoju

07.09.2021.
Edukacija pomoćnika u nastavi o radu s učenicima s teškoćama u razvoju
U novoj školskoj godini nastavlja se podrška učenicima s teškoćama kroz projekt Grada Karlovca „ŠKOLA ZA SVE uz pomoćnike u nastavi IV“. Projekt koji je Odlukom za financiranje odobren od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, započeo je s provedbom 27. kolovoza 2021. i traje 12 mjeseci, do 29. kolovoza 2022. Za potrebe rada na projektu zapošljavaju se pomoćnici u  nastavi u školama koje su partneri na ovom projektu. Pomoćnici u nastavi pružaju neposrednu podršku učenicima s teškoćama u razvoju koji su ostvarili pravo na potporu te za čije je uključivanje dobivena i suglasnost nadležnog Ministarstva. Sa ukupno 67 učenika s teškoćama raditi će, idnividualno ili u skupinama učenika, 47 pomoćnika u nastavi. Prije početka rada svi kandidati obavezni su odslušati edukaciju u minimalnom trajanju od 20 sati. Edukaciju „Osnovna znanja i vještine pomoćnika u nastavi u radu s učenicima s teškoćama“ provodi Udruga za inkluziju i promicanje kvalitete života djece i mladeži s teškoćama Frendofon. U dva dana edukacije, 2. i 3. rujna 2021. obrađene su propisane teme: osnovna načela obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju s naglaskom na inkluzivno obrazovanje, karakteristike učenika s teškoćama u razvoju, podrška učenicima s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnom procesu i razvoju socijalnih vještina (način pružanja pomoći), suradnja s učiteljem/nastavnikom/stručnim timom škole/roditeljima i drugim učenicima te prava učenika s teškoćama u razvoju. Na edukaciju je uključeno 8 kandidata koji do sada nisu radili kao pomoćnici u nastavi. Ovom je prigodom pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Karlovca Draženka Sila-Ljubenko pozdravila pristune, istaknula važnost inkluzivnog obrazovanja jednako dostupnog svima te važnost same uloge pomoćnika u nastavi u tom procesu i poželjela im uspjeh u budućem radu.
Projekt „ŠKOLA ZA SVE uz pomoćnike u nastavi IV“, kojem je nositelj Grad Karlovac, sufinanciran je iz Europskog socijalnog fonda u ukupnoj vrijednosti od 2.219.184,60 kn. Bespovratna sredstva iznose 1.809.806,91 kn, dok Grad Karlovac sufinancira u iznosu od 15% što je 319.377,69 kn. Partneri su škole kojima je Grad osnivač: Osnovna škola Banija, Osnovna škola „Braća Seljan“ Karlovac, Osnovna škola Dragojle Jarnević, Osnovna škola Dubovac, Osnova škola Grabrik, Osnovna škola Mahično, Osnovna škola Rečica, Osnovna škola „Skakavac“, Osnovna škola Švarča, Osnovna škola Turanj i Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac.
NAZIV PROJEKTA: „ŠKOLA ZA SVE uz pomoćnike u nastavi IV“
NOSITELJ: GRAD KARLOVAC
PARTNERI NA PROJEKTU: Osnovna škola Banija, Osnovna škola „Braća Seljan“ Karlovac, Osnovna škola Dragojle Jarnević, Osnovna škola Dubovac, Osnova škola Grabrik, Osnovna škola Mahično, Osnovna škola Rečica, Osnovna škola „Skakavac“, Osnovna škola Švarča, Osnovna škola Turanj i Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac
RAZDOBLJE PROVEDBE: 27. KOLOVOZA 2021. – 29. KOLOVOZA 2022.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 2.219.184,60 kn
Bespovratna sredstava: 1.809.806.,91 kn, Grad Karlovac (sufinanciranje od 15% ukupne vrijednosti): 319.377,69 kn
FINANCIRANJE:  projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudsksi potencijali 2014. – 2020. kroz Poziv na dostavu projektnih prijedloga UP.03.2.1.03 Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno – obrazovnim ustanovama, faza IV.
Opći cilj Poziva: Povećanje socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama
Specifični cilj Poziva: Pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolske i srednjoškolske odgojno-obrazovne ustanove kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana