Pretražite novosti:

Dostava ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju

29.03.2022.
Dostava ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju
Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a objavilo je Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju (https://civilna-zastita.gov.hr/vijesti/vijesti/javni-poziv-za-dostavu-ponuda-vlasnika-stambene-jedinice-za-stambeno-zbrinjavanje-raseljenih-osoba-iz-ukrajine-u-pojedinacnom-smjestaju/5518). Poziv se odnosi na:
  • vlasnike stambenih jedinica koji imaju na raspolaganju slobodne stambene jedinice
  • vlasnike stambenih jedinica koji su  po načelu solidarnosti  već ustupili svoje stambene jedinice na korištenje 
Za prijavu ponude potrebno je ispuniti Obrazac za prijavu, uz koji treba priložiti:
  • dokaz o vlasništvu stambene jedinice: izvadak iz zemljišne knjige (original ili e-izvadak) ili izvadak iz Knjige položenih ugovora (za nekretnine koje nisu provedene kroz ZK odjel), a ako se radi o više suvlasnika na nekretninu izjavu drugog/ih suvlasnika za sklapanje ugovora o ustupanju stambene jedinice
  • potvrdu stožera jedinice lokalne samouprave da stambena jedinica ispunjava uvjete iz ponude 
  • Vlasnici stambenih jedinica na području grada Karlovca Obrasce za prijavu mogu preuzeti na web stranici www.karlovac.hr, te u pisarnici Grada Karlovca (Banjavčićeva 9, Karlovac).
Popunjeni Obrasci za prijavu sa traženim prilozima predaju se u Pisarnicu Grada Karlovca (Banjavčićeva 9, Karlovac) svaki radni dan od 7 do 15 sati.
Potvrdu Stožera civilne zaštite Grada Karlovca, vlasnici će dobiti nakon izvršene kontrole predmetne stambene jedinice.
Dodatne informacije o popunjavanju Obrazaca za prijavu mogu se dobiti u Stožeru civilne zaštite Grada Karlovca, mob: 099 5284 728, email: stozer.cz@karlovac.hr
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana