Pretražite novosti:

Digitalni razvoj nema alternative

13.06.2018.
Digitalni razvoj nema alternative
Grad Karlovac i Udruga gradova RH organizirali su danas konferenciju o aktualnim pitanjima i budućim trendovima razvoja podatkovne i komunikacijske infrastrukture od interesa za lokalnu zajednicu. Ova konferencija organizirana je na inicijativu grupe za ICT koja djeluje pri Udruzi gradova i okuplja informatičke službe 30 gradova. Obzirom da bi državna uprava i jedinice lokalne samouprave trebale koordinirano planirati razvojne projekte i međusobno se informirati o srednjeročnim/dugoročnim prilikama, razgovaralo se o sadašnjim aktivnostima državnih tijela i predstojećim planovima i prilikama od interesa za lokalnu samoupravu. Uvodno je naglašeno da čak 45 posto hrvatskih građana nema osnovne digitalne vještine, te da bez edukacije i razvoja digitalnih vještina nećemo imati radno sposobne građane koji mogu raditi u digitalnim procesima ili koristiti usluge javne digitalne uprave.
Slijedila je rasprava IT partnera hrvatskih gradova koji su predstavili učinke različitih rješenja koja se danas primjenjuju u praksi i pogodni su za replikaciju u drugim gradovima i konačno konferencija je završena razgovorom o širem kontekstu razvoja širokopojasnog Interneta, razlozima i načinima korištenja Interneta i izazovima s kojima će se lokalna samouprava uskoro susresti pri razvoju 5G komunikacijske mreže. Gradonačelnik Damir Mandić bio je jedan od glavnih panelista konferencije, te je između ostalog izdvojio da je Grad Karlovac u postupku izrade strategije „pametnog grada“ – SMART CITY-a koja će garantirati trajni digitalni razvoj, neovisno o tome tko je na vlasti.
- Digitalna transformacija je preduvjet bilo kojeg razvoja, rekao je gradonačelnik Mandić.