Pretražite novosti:

Bira se šesti saziv Savjeta mladih

29.12.2020.
Bira se šesti saziv Savjeta mladih
Savjet mladih savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća Grada Karlovca koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život grada Karlovca. Osobitu ulogu Savjet mladih imati će u provođenju i praćenju Gradskog programa za mlade grada Karlovca 2020.-2023. godine u direktnom radu sa mladima iz udruga, gradskih četvrti i mjesnih odbora te svim mladima koji im se obrate sa nekom idejom i inicijativom.