e-Usluge

Natječaj za prodaju više nekretnina (garaže i zemljišta)

Rok za dostavljanje ponuda je 23. 7. 2021. godine do 12,00 sati u pisarnicu gradske uprave Grada Karlovca, bez obzira na način dostave.