e-Usluge

Javni poziv za predlaganje programa i projekata javnih potreba u kulturi Grada Karlovca za 2022. godinu.

Javni natječaj otvoren je do 25. 8. 2021. godine.

Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Karlovca objavljuje JAVNI POZIV za predlaganje programa i projekata javnih potreba u kulturi Grada Karlovca za 2022. godinu. Javni natječaj otvoren je od dana 15. 6. 2021. do 25. 8. 2021. godine. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Karlovca putem e-adrese navedene u Uputama za prijavitelje.