Natječaj za davanje u podzakup zemljišta za postavljanje montažnog objekta - drvene kućice na prostoru između željezničke pruge i Gradske tržnice

Ponude trebaju biti zaprimljene u pisarnici Grada Karlovca do 13. 12. 2019. godine, u 12 sati, bez obzira na način dostave.