Zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Karlovca isključivo u svrhu košnje u k.o. Gornje Mekušje

U razmatranje će se uzeti samo one ponude koje će biti zaprimljene u pisarnici Grada Karlovca do 25. veljače 2022. godine do 12 sati, ili koje će poštom biti dostavljene u pisarnicu unutar toga roka.
 
Daje se u zakup poljoprivredno zemljište na području Grada Karlovca, podijeljeno u 11 (jedanaest) proizvodno tehnoloških cjelina (PTC) u k.o. Gornje Mekušje, katastarske kulture čestica livade i oranice, isključivo u svrhu košnje za potrebe poljoprivrednog gospodarstva.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana