Natječaj za odabir voditelja Centra za mlade u Grabriku

Rok za prijavu na natječaj je 22. 12. 2021. godine do 15 sati.
Grad Karlovac Upravni odjel za društvene djelatnosti poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području pružanja usluga kojima unapređuju uvjete za život i rad mladih da se prijave na natječaj za odabir za voditelja Centra za mlade u Grabriku, na razdoblje od 36 mjeseci odnosno od 1. 1. 2022. do 31. 12. 2024. godine. Natječaj se raspisuje u sklopu provedbe Gradskog programa za mlade grada Karlovca  2020.- 2023. Poglavlje 3., Cilj 3., Mjera 2. 
Natječaj je otvoren 30 dana. Obvezne obrasce i propisanu dokumentaciju potrebno je poslati isključivo elektroničkom poštom, u propisanom roku za prijavu do 22. 12. 2021. godine do 15:00 sati na adresu: mladi@karlovac.hr
 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana