Natječaj za odabir upravitelja Male scene i Urbanog parka Hrvatskog doma

Rok za prijavu na natječaj je 22. 12. 2021. godine do 15 sati.
Grad Karlovac raspisuje Natječaj za upravitelja Male scene i Urbanog parka Hrvatskog doma na razdoblje od 36 mjeseci odnosno od 1. 1. 2022. do 31. 12. 2024. godine, sukladno Odluci o kriterijima i načinu upravljanja i korištenja Male scene i Urbanog parka Hrvatskog doma, KLASA:020-04/20-01/582, URBROJ:2133/01-08-01/03-20-1 od 14. prosinca 2020. godine. Model upravljanja temeljit će se na zajedničkoj suradnji Grada Karlovca i jedne ili više partnerski povezanih organizacija civilnog društva.
Natječaj je otvoren 30 dana. Obvezne obrasce i propisanu dokumentaciju potrebno je poslati isključivo elektroničkom poštom, u propisanom roku za prijavu do 22. 12. 2021. godine do 15:00 sati na adresu: mladi@karlovac.hr
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana