Natječaj za davanje gradskih stanova u najam za razdoblje od 1. 1. 2020. do 31. 12. 2022. godine

Gradski stanovi daju se u najam podnositeljima zahtjeva za davanje u najam po redoslijedu utvrđenom temeljem konačne Opće liste reda prvenstva i Liste reda prvenstva za mlade. Liste reda prvenstva utvrđuju se sukladno mjerilima iz Odluke o uvjetima i mjerilima za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca 11/19), temeljem provedenog javnog natječaja. Mjerila se izražavaju u bodovima. Natječaj se raspisuje svakih tri godine, a postojeće liste reda prvenstva primjenjuju se do utvrđivanja novih lista.