Natječaj za davanje gradskih stanova u najam za razdoblje od 01.04.2023. do 01.04.2026. godine

Natječaj je završen
Gradski stanovi daju se u najam podnositeljima zahtjeva za davanje u najam po redoslijedu utvrđenom temeljem konačne Opće liste reda prvenstva.
Lista reda prvenstva utvrđuje se sukladno mjerilima iz Odluke o uvjetima i mjerilima za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca 11/19,12/22,18/22), temeljem provedenog javnog natječaja.
Mjerila se izražavaju u bodovima.
Natječaj se u pravilu raspisuje svake tri godine, a postojeća lista reda prvenstva primjenjuje se do utvrđivanja nove liste.