Javni poziv za prijavu projekata za KAkvart 2020.

Rok prijava produžen je do 15. svibnja 2020.
JAVNI POZIV Vijećima Gradskih četvrti i Mjesnih odbora za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata koje provode jedinice mjesne samouprave Grada Karlovca kroz javni natječaj „KAkvart  za 2020. godinu“.