JAVNI POZIV za prijavu projekata gradskih četvrti i mjesnih odbora

Rok prijave 30. 3. 2016.
                    JAVNI POZIV VIJEĆIMA MJESNIH ODBORA I GRADSKIH ČETVRTI
za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata koje provode jedinice mjesne samouprave Grada Karlovca

Potrebnu dokumentaciju preuzmite niže.