Javni poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje vrtne parcele na lokaciji gradske četvrti Gaza, u ulici Petra Filipca

Rok prijave 7 dana od objave Javnog poziva.
Na lokaciji gradske četvrti Gaza, u ulici Petra Filipca oslobodile su se četiri vrtne parcele. Gradonačelnik Grada Karlovca na temelju članka 4. Pravilnika o načinu dodjele i korištenju obradivog zemljišta u vlasništvu Grada Karlovca, objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje vrtne parcele na lokaciji gradske četvrti Gaza, u ulici Petra Filipca. Zahtjev za davanje na korištenje vrtne parcele podnosi se na Obrascu zahtjeva Upravnom odjelu za poduzetništvo, poljoprivredu i turizam u roku od
7 dana od dana objave poziva. Dodatne obavijesti mogu se dobiti u Upravnom odjelu za poduzetništvo, poljoprivredu i turizam, na adresi Trg bana J. Jelačića 1 (prizemno, soba br. 9), uz prethodnu najavu na broj telefona 047/628-203, putem e-pošte na: sara.pozar@karlovac.hr. ili preuzeti niže u "dokumentaciji". 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana