Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti poduzetnicima na ruralnom području Grada Karlovca u 2018.god.

Rok prijave do 15. studenog tekuće godine ili do iskorištenja planiranih sredstava.
Potpore male vrijednosti dodjeljuju se poduzetnicima u svim sektorima osim primarne poljoprivredne proizvodnje, ribarstva i akvakulture. U sektoru poljoprivrede potpore se dodjeljuju poduzetnicima koji se bave preradom i stavljanjem u promet poljoprivrednih proizvoda i dopunskim djelatnostima na poljoprivrednom gospodarstvu. Potpore se dodjeljuju kao bespovratna novčana sredstva sukladno Proračunu Grada Karlovca za 2018. god. ("Glasnik Grada Karlovca" br. 20/17), u okviru Programa POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ, Aktivnost: Potpore poduzetništvu u ruralnom području, u ukupnom iznosu 220.000,00 kn. Pod ruralnim područjem podrazumijevaju se sva naselja navedena u članku 2., stavak 2. Statuta Grada Karlovca (GGK br. 1/15 - potpuni tekst), osim naselja Karlovac.