Javni poziv za mobilnosti i inicijative mladih za 2024. godinu

Grad Karlovac je za 2024. godinu planirao sredstva u proračunu za financiranje mobilnosti i inicijativa mladih grada Karlovca. Javni poziv otvoren je od 1. ožujka 2024. do raspoloživosti osiguranih sredstava u Proračunu Grada Karlovca za 2024. godinu odnosno najkasnije do 1. prosinca 2024. godine.
 
Mobilnosti u svrhu učenja i ad hoc inicijative mladih sufinanciraju se već devet godina sukladno Gradskim programima za mlade grada Karlovca (2015-2018, 2020-2023), Poglavlje 3. Izgradnja civilnog društva, informiranje, mobilnost i volonterizam mladih (CILJ 2. Poticati i uključivati mlade u volonterske aktivnosti i aktivno sudjelovanje u zajednici / MJERA 3. Podržavanje neformalnih inicijativa mladih; CILJ 4. Poticati mlade na sudjelovanje u programima mobilnosti mladih / MJERA 2. Održavanje sustava potpore mobilnosti mladih).
 
Prijave se podnose isključivo u elektronskom obliku putem aplikacije SOM NATJEČAJI. U nastavu su priložene Upute za korisnike aplikacije te linkovi za prijavu. Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: mladi@karlovac.hr
Link za registraciju novih korisnika: https://som-natjecaj.eu/authentication/register
Link za prijavu korisnika: https://som-natjecaj.eu/authentication/login
Tehnička podrška vezano za e-prijave: podrska@som-system.com