Javni poziv za iskaz interesa za zakup ili kupnju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Karlovca

Javni poziv je otvoren od 12. listopada do 11. studenog 2022. godine.
Iskaz interesa podnosi se u pisanom obliku na adresu: GRAD KARLOVAC, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, Trg bana Josipa Jelačića 1, 47000 Karlovac ili na e mail adresu: poljoprivreda@karlovac.hr.
 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana