Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje na događanju „Zvjezdano ljeto“ 2022.

Rok prijave 27. 3. 2022.
Ovogodišnje „Zvjezdano ljeto“ održati će se od 23. lipnja do 13. srpnja na brojnim lokacijama diljem grada. Program je koncipiran u 6 tematskih cjelina.:
  1. Koncerti
  2. Izložbe
  3. Festivali
  4. Događanja (Eventi)
  5. Sport 
  6. Kazalište
Grad Karlovac kao Organizator poziva sve zainteresirane da prijave programe kojima žele sudjelovati u nekoj od navedenih tematskih cjelina. Prijave se dostavljaju na Obrascu za prijavu programa koji je dostupan je na web stranici Grada: https://www.karlovac.hr/ . Popunjeni Obrazac dostavlja se na adresu na   e-adresu: manifestacije@karlovac.hr najkasnije do nedjelje 27. 3. 2022. godine do 24 sata.  
Razmatrat će se isključivo programi koji su pravodobno prijavljeni i dostavljeni na propisanom Obrascu za prijavu programa.
 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana