Javni natječaj za odabir upravitelja Male scene Hrvatskog doma

Rok za prijavu 30 dana.
Grad Karlovac raspisuje natječaj za upravitelja Male scene Hrvatskog doma na period od 24 mjeseca odnosno od 1. 1. 2017. do 31.12. 2018. godine, sukladno odredbama Pravilnika o upravljanju, korištenju i radu Male scene Hrvatskog doma od 24. veljače 2016. godine, Pravilnika o izmjenama i dopunama  Pravilnika o upravljanju, korištenju i radu Male scene Hrvatskog doma od 16. studenog 2016. godine  i Odluci gradonačelnika KLASA:020-04/16-01/598, URBROJ:2133/01-10-01/03-16-1 od 16. studenog 2016. godine. Model upravljanja temeljit će se na zajedničkoj suradnji Grada Karlovca i jedne ili više povezanih organizacija civilnog društva. 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana