Javni natječaj za financiranje projekata udruga iz Proračuna Grada Karlovca za 2024. godinu

Rok za podnošenje prijava je 18. travnja 2024. 
Grad Karlovac poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u područjima ovog Natječaja.
  • Programsko područje 1 - Razvoj civilnog društva i podrška projektnim aktivnostima udruga
  • Programsko područje 2 - Grad za mlade
  • Programsko područje 3 - Razvoj poljoprivrede i zaštita od ambrozije
  • Programsko područje 4 - Grad prijatelj djece - 5000
  • Programsko područje 5 - Za okruženje bez nasilja
  • Programsko područje 6 - Foginovo kupalište
  • Programsko područje 7 - Udruge proistekle iz Domovinskog rata
  • Programsko područje 8 - Projekti i aktivnosti od interesa za grad Karlovac
Prijave se podnose isključivo u elektronskom obliku putem aplikacije SOM NATJEČAJI.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte:udruge@karlovac.hr
Link za registraciju novih korisnika: https://som-natjecaj.eu/authentication/register
Link za prijavu korisnika: https://som-natjecaj.eu/authentication/login
Tehnička podrška vezano za e-prijave: podrska@som-system.com