Javni natječaj za financiranje aktivnosti animacije, rekreacije i drugih događanja na Foginovom kupalištu u 2018.

Rok prijave 7. 6. 2018. godine.
Grad Karlovac raspisuje Javni natječaj za financiranje aktivnosti animacije, rekreacije i drugih događanja na Foginovom kupalištu u 2018.
godini i poziva sve zainteresirane udruge da predlože svoje aktivnosti i projekte sukladno uvjetima natječaja. Za potrebe informiranja javnosti 16. svibnja u 14 sati u Maloj vijećnici gradske uprave održat će se radionica na kojoj će natječaj biti predstavljen, a svoje upite udruge mogu postaviti i na e-mail adresu udruge@karlovac.hr sukladno Uputama za prijavitelje ovog natječaja.