Natječaji / Javni pozivi

25. veljače 2021.Natječaj za zakup javne površine za postavljanje kioskaRok za dostavu ponuda u pisarnicu Gradske uprave Grada Karlovca, bez obzira na način dostave, je do 12 sati petnaestog dana od objave obavijesti o javnom natječaju u listu Karlovački tjednik, odnosno do 12. 3. 2021. do 12 sati.
 
22. veljače 2021.Javni poziv na podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava za očuvanje i obnovu objekata spomeničke baštine u 2021. Zahtjevi moraju prispjeti na adresu Grada Karlovca zaključno do 20. 4. 2021.god. do 12,00 sati bez obzira na način dostave.
19. veljače 2021.Natječaj za upravitelja Urbanog parka Hrvatskog doma na razdoblje od 1. 4. 2021. do 31.12. 2021.Rok za prijavu na natječaj je 22. ožujka 2021. godine.
18. veljače 2021.Natječaj za prodaju više nekretnina (Grabrik, Zagrad)Rok za dostavljanje ponuda je 5. 3. 2021. godine do 12,00 sati u pisarnicu gradske uprave Grada Karlovca, bez obzira na način dostave.
11. veljače 2021. Javni poziv za mobilnost i inicijative mladih grada Karlovca za 2021. godinu Sve inicijative i mobilnosti mladih u okviru ovog Javnog poziva mogu se ostvariti od 1. 1. 2021. do 31. 12. 2021. odnosno do raspoloživosti osiguranih sredstava u Proračunu Grada Karlovca.
 
28. siječnja 2021.Natječaj za dodjelu nekretnina na korištenje udrugama radi provođenja programa i projekata od interesa za Grad KarlovacPrijave bez obzira na način dostave moraju biti zaprimljene u prijemnoj pisarnici gradske uprave Grada Karlovca najkasnije do 12. veljače 2021. godine do 15:00 sati.
19. siječnja 2021.Drugi Javni poziv za iskazivanje interesa za zakup ili/i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada KarlovcaJavni poziv ostaje otvoren 60 dana od dana objave odnosno do 20. ožujka 2021. godine.
 
18. siječnja 2021.Javni natječaj za financiranje projekata udruga iz proračuna Grada Karlovca za 2021. (UO za društvene djelatnosti)Rok za podnošenje prijava na Natječaj je 17. veljače 2021. godine. 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana