Natječaji / Javni pozivi

17. lipnja 2021.Natječaj za davanje u podzakup zemljišta za postavljanje montažnog objekta - drvene kućice na prostoru između željezničke pruge i Gradske tržniceponude trebaju biti zaprimljene u pisarnici Grada Karlovca do 2. 7. 2021. godine u 12 sati, bez obzira na način dostave.
26. travnja 2021.Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada KarlovcaRok 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici  Grada Karlovca.
15. travnja 2021.Natječaj za prodaju više nekretnina (Banija i Turanj)Rok za dostavljanje ponuda je 30. 4. 2021. do 12 sati u pisarnicu Grada Karlovca bez obzira na način dostave.
15. travnja 2021.Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Karlovca u k.o. Donje MekušjeU razmatranje će se uzeti samo one ponude koje će biti zaprimljene u pisarnici Grada Karlovca do 17. svibnja 2021. godine do 12:00 sati, ili koje će poštom biti dostavljene u pisarnicu unutar toga roka.
1. travnja 2021.Natječaj za zakup javne površine za postavljanje kioskaRok za dostavu ponuda u pisarnicu Gradske uprave Grada Karlovca, bez obzira na način dostave, je do 12 sati petnaestog dana od objave obavijesti o javnom natječaju u listu Karlovački tjednik.
1. travnja 2021.Natječaj za zakup poslovnog prostora i javne površine za postavljanje terase - FOGINOVORok za dostavu ponuda je 16. travnja 2021. godine do 12,00 sati, bez obzira na način dostave.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana