Natječaji / Javni pozivi

29. listopada 2020.Natječaj za prodaju nekretnina (Švarča, Borlin)Rok za dostavljanje ponuda je 13. 11. 2020. godine do 12,00 sati u pisarnicu gradske uprave Grada Karlovca, bez obzira na način dostave.
26. listopada 2020.Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada KarlovcaPisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „NE OTVARAJ - Ponuda za kupnju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,“ na adresu Grada Karlovca u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici  Grada Karlovca.
15. listopada 2020.Natječaj za dodjelu stipendija redovitim učenicima srednjih škola i redovitim studentima s područja grada Karlovca za školsku/akademsku godinu 2020./2021.godinuRok za podnošenje zahtjeva je  30. 10. 2020., a dokumentacija se dostavlja u zatvorenoj kuverti osobno u pisarnicu Grada Karlovca ili poštom na adresu: Grad Karlovac,  Povjerenstvo za dodjelu stipendija, Banjavčićeva 9, Karlovac, s naznakom „NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA ZA 2020/2021. GODINU “.
 
 
9. listopada 2020.Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RHPisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „NE OTVARAJ - Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,“ na adresu Grada Karlovca u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Karlovca.
7. listopada 2020.Javni poziv za uvid u predmet utvrđivanja građevne čestice društvene namjene (društveni dom, Gornji Sjeničak)Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 19. 10. 2020. u vremenu od 8:00 do 12:00 sati, na lokaciji – u Karlovcu, Trg bana Josipa Jelačića 7.
1. listopada 2020.Natječaj za prodaju nekretnine, Ul. Lj. Jonkea 2Rok za dostavljanje ponuda je 16. listopada 2020. godine do 12,00 sati u pisarnicu gradske uprave Grada Karlovca, bez obzira na način dostave. 
17. rujna 2020.Natječaj za prodaju zemljišta Švarča, Luščić, RečicaRok za dostavljanje ponuda je 2. listopada 2020. godine do 12,00 sati u pisarnicu gradske uprave Grada Karlovca, bez obzira na način dostave.
17. rujna 2020.Natječaj za zakup javne površine - Svi svetiRok za dostavu ponuda u pisarnicu Gradske uprave Grada Karlovca, bez obzira na način dostave, je do 12 sati petnaestog dana od objave obavijesti o javnom natječaju u listu Karlovački tjednik.
17. rujna 2020.Javni natječaj za zakup poslovnog prostoraRok za dostavu ponuda je 2. 10. 2020. godine do 12,00 sati, bez obzira na način dostave.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana