Natječaji / Javni pozivi

6. srpnja 2018.Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Karlovca za 2019. godinuJavni natječaj otvoren je od 6. 7. 2018. do 25. 8. 2018. godine
28. lipnja 2018.DAN GRADA KARLOVCA 2018. - podnesite izvješćepodnesite izvješće
30. svibnja 2018.Natječaj za prodaju nekretninaRok za dostavljanje ponuda je 15. lipnja 2018. godine do 12,00 sati
24. svibnja 2018.Javni natječaj za davanje u zakup građevinskog zemljišta - BanijaRok za dostavu ponuda 8. 6. 2018. do 12 sati.
22. svibnja 2018.Javni poziv za dodjelu sredstava Grada Karlovca za sufinanciranje provedbe EU projekata energetske obnove višestambenih zgrada Rok za dostavu prijava u Pisarnicu Grada Karlovca je najkasnije do 5. 6. 2018. godine u 15:00 sati, bez obzira na način dostave.