Natječaji / Javni pozivi

13. listopada 2022.Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu nekretnina u vlasništvu Grada Karlovca na korištenje organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobroPrijave bez obzira na način dostave moraju biti zaprimljene u prijemnoj pisarnici gradske uprave Grada Karlovca najkasnije do 28. listopada 2022. godine do 15:00 sati.

 
13. listopada 2022.Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje na događanju povodom adventskih, božićnih i novogodišnjih blagdana 2022. godineDogađanja možete prijaviti putem propisanog obrasca  najkasnije do 23.10.2022. godine do 24:00 sata isključivo na e-adresu: manifestacije@karlovac.hr
13. listopada 2022.Natječaj za prodaju više nekretninaRok za dostavljanje ponuda je 28. listopada 2022. godine do 12,00 sati u pisarnicu Gradske uprave Grada Karlovca, bez obzira na način dostave.
12. listopada 2022.Javni poziv za iskaz interesa za zakup ili kupnju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada KarlovcaJavni poziv je otvoren od 12. listopada do 11. studenog 2022. godine.
Iskaz interesa podnosi se u pisanom obliku na adresu: GRAD KARLOVAC, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, Trg bana Josipa Jelačića 1, 47000 Karlovac ili na e mail adresu: poljoprivreda@karlovac.hr.
 
22. rujna 2022.Natječaj za zakup javne površineRok za dostavu ponuda u pisarnicu Gradske uprave Grada Karlovca, bez obzira na način dostave, je do 15 sati petnaestog dana od objave obavijesti o javnom natječaju u listu Karlovački tjednik
15. rujna 2022.Natječaj za zakup javnih površina za postavljanje kioskaPonude moraju stići u pisarnicu Gradske uprave Grada Karlovca do 15 sati petnaestog dana od objave obavijesti o javnom natječaju u listu Karlovački tjednik, bez obzira na način dostave.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana