Natječaji / Javni pozivi

21. rujna 2023.Natječaj za prodaju nekretninaRok za dostavu ponuda je 6. listopada 2023.
21. rujna 2023.Natječaj za zakup javne površineNatječaj traje do 06. listopada 2023. godine
19. rujna 2023.Javni poziv gradskim četvrtima i mjesnim odborima za "KAkvart 2024."Prijave se primaju najkasnije do  03. listopada 2023.
16. kolovoza 2023.Javni poziv za predlaganje programa i projekata javnih potreba u kulturi Grada Karlovca za 2024. godinuPrijave se podnose isključivo u elektroničkom obliku putem aplikacije SOM natječaji.
Rok za podnošenje prijava završava 20. rujna 2023. godine u ponoć.
20. srpnja 2023.PONOVLJENI NATJEČAJ (III) za zakup javnih površina i montažnih objekata ugostitelja i trgovaca na manifestaciji ''Dani piva Karlovac 2023.''
Ponude se podnose Izvršnom organizatoru, na adresu: MLADOST d.o.o., Rakovac 1, 47000 Karlovac, sa naznakom; JAVNI NATJEČAJ (III) ''DANI PIVA KARLOVAC 2023.“
Ponude se zaprimaju na urudžbeni zapisnik Izvršnog organizatora – Mladost d.o.o. do 25. srpnja 2023. (utorak) do 13:00 sati – bez obzira na način dostave.
20. srpnja 2023.NATJEČAJ za zakup nekretnine Rok za dostavljanje ponuda je 04.08.2023. godine do 12,00 sati u pisarnicu gradske uprave Grada Karlovca, bez obzira na način dostave.