Javni natječaji / oglasi za radna mjesta

20. listopada 2021.Oglas za posao: viši stručni suradnik za socijalnu skrb / voditelj projekta „ŠKOLA ZA SVE uz pomoćnike u nastavi IV“ Rok 8 dana od dana objave oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Karlovac. Prijave se mogu dostaviti i neposredno, u pisarnicu Grada Karlovca na adresi Banjavčićeva 9, Karlovac.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana