Najčešća pitanja

Kome prijaviti kada pregori rasvjetno tijelo javne rasvjete?
Prijavu podnesite u Grad Karlovac, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo na tel 628-209 ili 628-218.
Zašto javna rasvjeta gori po danu?
Javna rasvjeta je danju upaljena samo u slučaju kada se na njoj vrše popravci, nije potrebno isto prijavljivati kao kvar.
Gdje odnijeti zahtjev za dopunom javne rasvjete?
Zahtjeve je potrebno uputiti u Vaš mjesni odbor ili gradsku četvrt koja upućuje potrebe u svojoj četvrti odnosno mjesnom odboru prema Gradu Karlovcu.
Ljeti neugodno zaudaraju kontejneri komunalnog otpada, peru li se i ako da koliko puta godišnje?
Kontejnere za komunalni otpad Čistoća pere dva puta godišnje u sklopu svoje djelatnosti. Trošak pranja kontejnera se financira iz prihoda od građana za troškove odvoza otpada.
Imaju li hrvatski branitelji  popust na naknadu za zadržavanje objekta u prostoru?
Ne, postoji olakšica od  25% popusta za jednokratno plaćanje za sve građane.
Postoji li popust kod jednokratnog plaćanja komunalnog doprinosa?
Za plaćanje komunalnog doprinosa ne postoji popust prilikom jednokratnog plaćanja.
Što se financira iz komunalne naknade?
Iz komunalne naknade se financira: održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javna rasvjeta, odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje groblja, održavanje objekata školskog, zdravstvenog  i socijalnog sadržaja i financiranje vatrogastva.
Tko čisti nogostupe i biciklističke staze u zimskim uvjetima?
Nogostupe i biciklističke staze u zimskim uvjetima održava, odnosno čisti od snijega Zelenilo. Naravno, isto ne isključuje obvezu održavanja prostora vlasnika ili korisnika poslovnog prostora, ili stanara ispred stambene zgrade.
Tko može premjestiti vozilo?
Vozilo smije premjestiti tvrtka Mladost, po nalogu Policijske uprave karlovačke i/ili Prometnog redarstva Grada Karlovca. Više ...
Tko vrši sanaciju prekopa na nerazvrstanim cestama Grada Karlovca?
Sanaciju prekopa na nerazvrstanim cestama obavlja tvrtka Ceste Karlovac d.d.
Kome prijaviti psa lutalicu?
Prema Zakonu o zaštiti životinja dužni ste obavijestiti Sklonište za životinje na mob.: 098/198-6999;  tel. 047/654-460, fax 047/654-461, skloniste@crpk.hr, web: www.crpk.hr
Gdje mogu naći fotografije pasa za udomljavanje iz skloništa za životinje?
Na web stranici Skloništa za životinje www.crpk.hr
Kome se mogu obratiti za pomoć ako pas nije adekvatno smješten?
Ukoliko se radi o neadekvatnim uvjetima u kojima ili na koji način se pas drži sukladno svojim ovlastima nadležni su Veterinarska inspekcija Ministarstva poljoprivrede, te komunalno redarstvo Grada Karlovca, dok je za Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima nadležan sud. Napominjemo da su odnosi između suvlasnika regulirani Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – pročišćeni tekst (Narodne novine br. 81/15).
Gdje se smije šetati pas bez uzice?
Na linku pogledajte detaljno gdje možete psa šetati bez povodnika https://www.karlovac.hr/komunalni-sustav/kucni-ljubimci/82
Smije li pas biti bez povodnika?
Ova pitanja regulirana su Odlukom o kućnim ljubimcima, napuštenim ili izgubljenim životinjama te divljim životinjama. Kretanje kućnih ljubimaca dopušteno je na javnim površinama Grada pod nadzorom vlasnika i na način da se vodi na povodniku. Psi se mogu kretati bez povodnika uz nadzor na za to posebno označenim površinama (znak s likom psa) koje su raspoređene ravnomjerno za cijelo područje grada.
Što kad vlasnik ne čisti za kućnim ljubimcem?
Vlasnik je dužan nositi pribor za čišćenje fekalija i očistiti svaku površinu koju pas onečisti.
Susjedov pas bez kontrole, povodnika hoda zajedničkim dijelovima zgrade (lift, hodnik…)?
Držanje i kretanje kućnih ljubimaca u višestambenim zgradama utvrđuju suvlasnici kućnim redom.
Gdje je dozvoljeno kupanje pasa?
U sezoni kupanja (15. 6. do 15. 9.) psima je dopušteno kupanje na prostoru između pontonskog i drvenog mosta na Korani (s obje strane).
Susjed drži psa na lancu?
Pas koji se drži u neograđenom dvorištu mora biti vezan. Sredstvo vezanja ne smije biti kraće od 5 m. Takav pas mora imati kućicu.
Da li Grad skrbi i za napuštene mačke?
Sklonište za životinje ima osiguran smještaj za napuštene mačke u Utinji i u ugovorenoj veterinarskoj ambulanti (Veterinarska stanica Karlovac – Ambulanta Dubovac), a mačke se smještaju do završetka terapije, ako su bolesne, ili do oporavka od kastracije/sterilizacije. Troškovi hvatanja, zbrinjavanja, veterinarsko-zdravstvene zaštite, kastracije / sterilizacije, označavanja i registracije napuštenih životinja nepoznatog vlasnika podmiruju se iz proračuna Grada Karlovca u slučaju kada građani po nalasku životinje o tome pravovremeno obavijeste Sklonište (3 dana), dostavi sliku pronađene napuštene / bolesne mačke na mjestu pronalaska, te podatke o nalazniku (ime, prezime i kontakt), sukladno članku 67. st. 2. Zakona o zaštiti životinja.
U slučaju da napuštenu i pronađenu mačku osoba želi udomiti, troškove liječenja i kastracije / sterilizacije također snosi Grad Karlovac, uz poštivanje prethodno opisane procedure. Nakon udomljenja sva daljnja liječenja kod bolesnih stanja koja nastanu ili se razviju naknadno snosi udomitelj. Svaki građanin ili volonter (nalaznik životinje) koji privremeno preuzme skrb o napuštenoj životinji, a o tome ne obavijesti Sklonište u zakonom propisanom roku (3 dana) postaje posjednik životinje i dužan je skrbiti o njoj. U skloništu za životinje trenutno nema mačaka jer se one po izlječenju ili oporavku od kastracije/sterilizacije vraćaju u prirodno stanište, tj. na mjesto pronalaska. Mačke su slobodnoživuće životinje koje žive slobodno u prirodi i mogu preživjeti bez pomoći čovjeka, kako je propisano člankom 24. Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje.
Mačke se ne čipiraju, već se nađene slobodno živuće mačke označavaju na vršku uške, sukladno članku 12., st. 4. i čl. 24. st. 1. Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje. 
Ima li na području gradskih vrtova slobodnih parcela i može li se podnijeti zahtjev?
Postupak davanja vrtnih parcela na korištenje pokreće se javnim pozivom za podnošenje zahtjeva za davanje vrtnih parcela na korištenje. Za sve dodatne informacije i eventualno slobodne parcele obratite se u Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, Karlovac, Trg bana Josipa Jelačića 1, prizemlje, Telefon: 047 628 181. Ukoliko ima slobodnih parcela s zainteresiranima se sklapa ugovor o korištenju na rok od 5 godina.
Kako saznati kada se pojedino područje grada kosi?      
Na web stranicama Zelenila d.o.o. Karlovac nalazi se tjedni plan aktivnosti košnje.
Tko ima pravo dobiti dozvolu za ulazak u Zvijezdu?
Osobe koje imaju adresu u Zvijezdi – stalno nastanjeni, koje imaju potrebu za ulazak u Zvijezdu da bi došli do svog objekta, garaže, poslovnog prostora, koje imaju potrebu ulaska radi dostave ili izvođenja radova, brige o bolesnim i starim osobama. Plavu naljepnicu dobivaju osobe koje su stalno nastanjene unutar Zvijezde. Crvenu svi ostali koji ostvare pravo za dobivanje rješenja za ulazak u Zvijezdu. Javite se na broj telefona 656 111, Uredu Karlovačke županije za dobivanje  naljepnice
Kada se provodi natječaj za prijem studenata i učenika u Prometnu jedinicu mladeži?             
Natječaj se, u pravilu, provodi svake dvije godine krajem veljače i objavljuje u medijima i tisku.
Komu se obratiti ako dobijem kaznu za neplaćanje parkinga?   
Obratite se u tvrtku Mladost d.o.o. Rakovac ili na broj telefona 654-267.
Zanima me rezervacija parkirališnog mjesta? / Kolika je cijena? / Koji su uvjeti?
Obrazac se nalazi na web stranicama Grada Karlovca: https://www.karlovac.hr//obrasci-53/53
Cijena ovisi o definiranim Zonama unutar Grada. Za sve potrebne informacije nadležno tijelo je Upravni odjel za komunalno gospodarstvo ili na broj telefona 628 147. https://www.karlovac.hr/komunalni-sustav-komunalno-i-prometno-redarstvo/komunalno-i-prometno-redarstvo/85
Što mi je potrebno ako trebam prekopati javnu prometnu površinu?   
Potrebno se javiti u Gradsku upravu, Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i zatražiti dozvolu za prekop na obrascu https://www.karlovac.hr//obrasci-53/53 ili na broj telefona 628 147.
Što mi je potrebno ako želim zauzeti javnu prometnu površinu za postavljanje šatora u svrhu održavanja svadbe?        
Potrebno se javiti u Gradsku upravu, Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i zatražiti prometne uvjete za privremeno postavljanje šatora ili na broj telefona 628 260.
Kome se obratiti vezano za pitanja održavanja cesta, graba i ostale cestovne infrastrukture?
Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, na broj tel. 628 160 uz obavezu da se prethodno obratite i svom mjesnom odboru ili gradskoj četvrti.
Zanima me prijava problema čišćenja prometnica kod snježnih uvjeta?
Hrvatske Ceste 645-366, 645-160, 645-155
Zelenilo Karlovac
stožer 7 - 14 sati 609-920, 609-936
stožer 15 - 7 sati 601-450
preuzimanje soli: Put D. Trstenjaka 6
Komunalno redarstvo 628-222
Više https://www.karlovac.hr/komunalni-sustav-komunalno-i-prometno-redarstvo/komunalno-i-prometno-redarstvo/zimska-sluzba-90/90
Gdje trebaju preuzeti sol za posipavanje predstavnici GČ, MO i povjerenici stambenih zgrada?
U gradskoj tvrtki Zelenilo, Put D. Trstenjaka 6.
stožer 7 - 14 sati 609-920, 609-936
stožer 15 - 7 sati 601-450
Tko čisti nogostupe i biciklističke staze u zimskim uvjetima?
Nogostupe i biciklističke staze u zimskim uvjetima održava, odnosno čisti od snijega Zelenilo. Naravno, isto ne isključuje obvezu održavanja prostora vlasnika ili korisnika poslovnog prostora, ili stanara ispred stambene zgrade.
Gdje je moguće prijaviti problem ili nelogičnosti u prometu vezano na prometnu signalizaciju?
Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo ili na broj telefona 628 147.
Kome se obratiti za pitanja vezana uz javni gradski prijevoz?     
Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo ili na broj telefona 628 260.
Tko vrši deratizaciju grada? 
Deratizacija je mjera koja se provodi radi suzbijanja štetnih glodavaca (štakora, miševa i drugih mišolikih glodavaca). Deratizacija javnih zelenih površina provodi se dva puta godišnje (proljetna i jesenska akcija) postavljanjem meka u aktivne rupe u blizini kanalizacijskog sustava. Zapuštene zelene površine i napušteni objekti pružaju dobre uvijete za zadržavanje i razmnožavanje glodavaca zato je vrlo važno urediti ih kako bi se smanjio broj staništa. Deratizaciju provodi Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije. https://www.karlovac.hr/komunalni-sustav-komunalno-i-prometno-redarstvo/ambrozija-deratizacija-zaprasivanje/83
Tko ima dimnjačarsku koncesiju?
Tvrtka Dimnjačar d.o.o, V. Mačeka 5, telefon 614 845, trenutno ima koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Karlovca.
Kome možemo prijaviti zapušteno zemljište?
Javite Komunalnom redarstvu ili poljoprivrednom redaru, na telefon 628 - 222.
Zanima me kako podnijeti prijavu komunalnom redarstvu?
Prijave se mogu podnijeti telefonom 047/628 222, e mail adresu: komunalno-redarstvo@karlovac.hr ili pismeno u pisarnicu Grada Karlovca
Kako postupiti kada susjedovo raslinje prelazi preko međe i smeta mi? / Sa susjedove kuće u dvorište mi pada žbuka, crijep?           
Ovo pitanje regulirano je Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Pravo na posjed te otklanjanje štete navedene u Glavi V - susjedska prava, članci 100. do 113. mogu se ostvariti jedino sudskim putem, kako je navedeno u članku 21. istog Zakona.
Susjedna parcela je zapuštena, izlaze zmije, štakori, lisice …?   
Ovo pitanje regulirano je Odlukom o komunalnom redu na način da je vlasnik, odnosno korisnik dužan brinuti o urednom vanjskom izgledu i čistoći građevine koju koristi, zelene površine, drveća, žive ograde i slično tako da mora biti kontinuirano uređeno u dijelu koji je vidljiv s javnih površina. Ukoliko nije takva situacija ovo pitanje regulirano je Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - Pravo na posjed te otklanjanje štete navedene u Glavi V - susjedska prava, članci 100. do 113. i mogu se ostvariti jedino sudskim putem, kako je navedeno u članku 21. istog Zakona.
Na cesti ispred moje zgrade je mrtva životinja. Kome prijaviti? 
Prijavite Higijeničarskoj službi na telefon: 098/ 18 96 999 i 047/ 65 44 61
Iz susjedove septičke jame curi u moje dvorište kome da se obratim?   
Problematika pražnjenja otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje (septičkih jama) regulirana je Zakonom o vodnim uslugama te se prijava upućuje vodnom redarstvu (Vodovod i kanalizacija d.o.o., Gažanski trg 8)
Vozilo je nepropisno parkirano i ometa promet, kome prijaviti?             
Prijavu možete podnesti prometnom redarstvu u uredovno vrijeme radnim danima od 7 do 15 sati telefonom na broj 047/628 222 te na E mail adresu: komunalno-redarstvo@karlovac.hr ili cijeli dan prometnoj policiji na broj 192
Što je dezinsekcija?
Dezinsekcija je mjera kojom se suzbijaju komarci, odrasli oblici (adulti) i larve. Cilj suzbijanja komaraca jest radi sprječavanja pojave zaraznih bolesti, smanjenja uzrokovanja kožnih problema, urtika, alergijskih promjena uzrokovanih ubodima. Odrasli komarci suzbijaju se nakon provedenog mjerenja brojnosti komaraca. Brojenje komaraca vrši se u sumrak ili svitanje. Ako u 15 minuta sleti 15 ili više komaraca na golu podlakticu tada je dozvoljeno tretirati odrasle komarce. Najefikasnije suzbijanje komaraca je u fazi razvoja jajašca i ličinke. Od ožujka se kontrolira prisustvo larvi komaraca. Kada se na nekom području uoče prve larve tretiraju se sva područja koja su prepoznata kao žarišta, vode stajačice koje su pogodne za razvoj komaraca (bare, grabe, odvodni kanali, slivni šahtovi). Nazovite brojeve telefona: 099/396-6799 i 099/396-6800 (Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije) ili pošaljite obavijestit na mail: ddd.ekologija@zjzka.hr.
Na koji način se odvozi glomazni otpad?
Čistoća Karlovac će glomazni otpad jedanput godišnje odvesti besplatno. Popunite obrazac dostupan na stranici http://cistocaka.hr/ i dostavite ga tvrtki Čistoća d.o.o. Karlovac ili nazovite 613-318.
Gdje mogu odložiti kanticu od boje?
Kantica od boje je opasan otpad i treba ju odložiti u reciklažnom dvorištu na Ilovcu, Zagrebačka 17d, tel: 047/637-715, 047/637-723; u reciklažnom dvorištu Mala Švarča, Ulica dr. Slavka Rozgaja 5a, tel: 047/643- 785 ili u mobilnom reciklažnom dvorištu.
Gdje se mogu predati salonitne ploče?
U reciklažnom dvorištu na Ilovcu, Zagrebačka 17d, tel: 047/637-715, 047/637-723; u reciklažnom dvorištu Mala Švarča, Ulica dr. Slavka Rozgaja 5a, tel: 047/643- 785. Jedna osoba može u 6 mjeseci predati 200 kg otpada koji sadrži azbest.
Gdje treba držati spremnike za papir i plastiku?
Svi spremnici moraju se nalaziti na obračunskom mjestu kod korisnika usluge u za to predviđenim zaključanim smetlarnicima i podrumima, haustorima, ograđenim dvorištima, odnosno smješteni na bilo koji odgovarajući način kojim se onemogućava pristup trećim osobama. Kada ne postoji mogućnost smještaja spremnika na obračunskom mjestu kod korisnika usluge, spremnici se mogu nalaziti na javnoj površini.
Kome se obratiti kad nam smeta stablo?
Ako se stablo nalazi na javnoj zelenoj površini predstavnik stanara treba uputiti zahtjev za uklanjanjem ili orezivanjem na Grad Karlovac, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša. Zahtjev možete dostaviti i mailom na adresu: ekologija@karlovac.hr ili nazvati na tel:628-166.
Zašto u mojoj zgradi niste otrovali štakore?
Grad Karlovac provodi deratizaciju javnih zelenih površina i zgrada u vlasništvu Grada. Vlasnici/suvlasnici stambenog i/ili poslovnog objekta dužni su provoditi deratizaciju o svom trošku.
Koja je svrha i namjena plaćanja komunalne naknade?
Komunalna naknada je javno davanje koje plaćaju poslovni subjekti prema djelatnosti kojom se bave, te prema zoni u kojoj se nalaze i kvadraturi poslovnog prostora. Kućanstva plaćaju komunalnu naknadu prema kvadraturi stambenih i pomoćnih objekata, a visina komunalne naknade ovisi o zoni u kojoj se objekt nalazi. Komunalna naknada služi za financiranje troškova održavanja  komunalne infrastrukture: održavanje prometnica, prometne signalizacije, održavanje zelenih površina i groblja, javne rasvjete i energije za javnu rasvjetu, održavanje sustava oborinske odvodnje, higijene javnih površina, održavanje dječjih igrališta i sportskih terena, a može se koristiti i za gradnju komunalne infrastrukture: prometnica, groblja, oborinske odvodnje, sanaciju klizišta i druge komunalne infrastrukture.
Kome se mogu javiti za dobivanje besplatnih tegli s cvijećem?  
Svi zainteresirani koji žive u Zvijezdi za dobivanje besplatnih tegli s posađenim cvijećem o kojima se onda tijekom ljeta brinu mogu se prijaviti u Turističku zajednicu grada Karlovca, Petra Zrinskog 3,  telefona: 615 115 ili putem emaila info@visitkarlovac.hr
Kome mogu prijaviti zapušteno zemljište obraslo ambrozijom?            
Sve poljoprivredne i ostale površine zarasle u ambroziju i druge korove možete prijaviti: Poljoprivrednoj / Fitosanitarnoj / Šumarskoj inspekciji office@mps.hrprijava@mps.hr Ili komunalnom redaru na broj 047 628 222


Pitanja i odgovori iz ostalih rubrika