e-Usluge

POZIV NA DOSTAVU PONUDA: “Uklanjanje ruševine zgrade – Ulica Dragojle Jarnević br. 3, k.č.br. 626 k.o. Karlovac II”, ev.br. 229/19.

Rok za dostavu ponuda je 20.11.2019.  godine do 10,00 sati bez obzira na način dostave u pisarnicu naručitelja.