e-Usluge

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Usluga održavanja intranet portala i programa u 2019. godini, ev.br. 002/18

Rok za dostavu ponuda je 3. 1. 2019.