Glasnik 16 / 2022

GRADONAČELNIK
GRADA KARLOVCA                                                                                       str.
 
 
246. ODLUKA  o razrješenju i imenovanju službenika za informiranje           1688.
 
247. ODLUKA  o razrješenju i imenovanju koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću     1688.
 
248. ODLUKA  o broju grupa produženog boravka u osnovnim školama kojima je osnivač Grad Karlovac    1689.
 
249. RJEŠENJE  o imenovanju koordinatora za izradu GCAPa (Akcijski Plan Zelenih Gradova)     1690.
 
 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana