Glasnik 1 / 2022.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA str.
1. PLAN PRIJMA u službu u upravna tijela Grada Karlovca za 2022. godinu 1.
2. ODLUKA o trećim izmjenama i dopunama Plana nabave Grada Karlovca za 2021. godinu 3.
3. ODLUKA o četvrtim izmjenama i dopunama Plana nabave Grada Karlovca za 2021. godinu 3.