Glasnik 9 / 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA
ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK                                                                                                                                                                                                                                     
103. STATUT Grada Karlovca (Potpuni tekst)                                                                                  649.
104. POSLOVNIK Gradskog vijeća grada Karlovca (Potpuni tekst)                                                 667.