Glasnik 2 / 2021.

GRADONAČELNIK GRADA  KARLOVCA    str.
 
2. ODLUKA  o visini, načinu obračuna i isplati naknade dobrovoljnim vatrogascima      4.
 
GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA
ISPRAVAK           
 
3. ODLUKA  o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Karlovca           5.
 
 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana