Glasnik 10 / 2021.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA         Str.
105. PRVE IZMJENE I DOPUNE Plana nabave Grada Karlovca za 2021. godinu 684.
106. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva nad obilježavanjem 30. obljetnice osnivanja 110. brigade ZNG Karlovac 684.
107. ZAKLJUČAK o prihvaćanju pokroviteljstva nad obilježavanjem 150 godine Karlovačkog vatrogastva 685.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana