Glasnik 5. / 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA     str.
27. ODLUKA o načinu rada Gradskog vijeća grada Karlovca za vrijeme trajanja mjera sprječavanja širenja koronavirusa (COVID-19) 53.
28. ODLUKA o mjerama za ublažavanje posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa na području Grada Karlovca 53.
29. ODLUKA o odobrenju zaključenja Ugovora o sufinanciranju rada Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. u 2020. godini 55.
30. ODLUKA o odobrenju zaključenja Sporazuma o provedbi zajedničkih javnih nabava za projekt Poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac – Duga Resa 55.
31. ODLUKA o postupku nabave radova „IZGRADNJA LINIJSKIH OBJEKATA AGLOMERACIJE KARLOVAC-DUGA RESA“ 59.
32. ODLUKA o postupku nabave usluge nadzora nad projektom „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture Aglomeracije Karlovac-Duga Resa“ 59.
33. ODLUKA o postupku nabave usluge upravljanja projektom, podrške u provedbi postupaka javne nabave i pravne podrške u provedbi projekta „Poboljšanje vodnokomunalne
infrastrukture Aglomeracije Karlovac-Duga Resa“ 60.
34.ODLUKA o postupku nabave radova na uređenju Obale V. Mažuranića 61.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
35. PRAVILNIK o upravljanju, korištenju i radu Male scene Hrvatskog doma 62.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana