Glasnik 4 / 2020.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA  str.
19. PRAVILNIK o devetim izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem redu upravnih tijela Grada Karlovca 30.
20. PRVA IZMJENA I DOPUNA Pravilnika o dodjeli potpora male vrijednosti poljoprivrednim gospodarstvima na području Grada Karlovca 33.
21. ODLUKA o organizaciji manifestacije „Dani piva Karlovac“ 2020. godine 35.
22. ODLUKA o osnivanju i imenovanju Organizacijskog odbora za organizaciju manifestacije „Dani piva Karlovac“ 2020. godine 36.
23. ODLUKA o osnivanju i imenovanju Projektnog tima za organizaciju manifestacije „Dani piva Karlovac“ 2020. godine 37.
24. ODLUKA o prihvaćanju Godišnjeg plana energetske učinkovitosti Grada Karlovca za 2020. godinu 38.
25. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka dodjele sredstava spomeničke rente za obnovu i očuvanje objekata zaštićene spomeničke
baštine u 2020. godini 51.
26. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za uređenje i zaštitu zelenih površina grada Karlovca
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana