Glasnik 2 / 2020.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA    str.
7. PLAN prijma u službu u upravna tijela Grada Karlovca za 2020. godinu 12.
8. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka dodjele sredstava spomeničke rente za obnovu i očuvanje objekata zaštićene spomeničke baštine u 2020. godini 15.
9. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju predsjednice Povjerenstva za održavanje stanova 16
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana