Glasnik 12 / 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA   str. 
185. PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata grada Karlovca 1244.
186.TREĆE IZMJENE I DOPUNE Programa mjera poticanja razvoja turizma na području Grada Karlovca za 2020. godinu 1246.
187. ODLUKA o prodaji dionica Karlovačke banke d.d. 1247.
188. ODLUKA o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Luščić 2 1247.
189. ODLUKA o provođenju postupka djelomičnog stavljanja izvan snage Provedbenog urbanističkog plana „Luščić 1252.
190. ODLUKA o naknadi za nedostajuća parkirališno-garažna mjesta 1254.
191. ODLUKA o usvajanju Krovnog interpretacijskog plana „Dodir civilizacija“ s Planom upravljanja 1255.
192. ODLUKA o razrješenju vršiteljice dužnosti i imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Karlovac 1255.
GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
193. ODLUKA o subvencioniranju kamata na kredite poduzetnicima sa sjedištem i prebivalištem na području Grada Karlovca za tekuću likvidnost – program „Subvencija kamata za tekuću likvidnost“ 1256.
194. ODLUKA o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli bespovratnih potpora male vrijednosti za subjekte malog  gospodarstva na području Grada Karlovca 1257.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana