Glasnik 10 / 2020

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA     str.
121. ODLUKA o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Karlovca, 865.
122. ODLUKA o dodjeli javnih priznanja u 2020. Godini 870.
123. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Društva Čistoća d.o.o. za 2019. godinu 871.
124. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Društva GeotermiKA d.o.o. za 2019. godinu 871.
125. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Društva Gradska toplana d.o.o. za 2019. godinu 871.
126. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Društva Hostel Karlovac d.o.o.za 2019. godinu 872
127. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Društva Hrvatski radio Karlovac d.o.o. za 2019. godinu 872.
128. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Društva Inkasator d.o.o. za 2019. godinu 873.
129. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Društva Mladost d.o.o. za 2019. godinu 873.
130. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. za 2019. godinu 873.
131. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Društva Zelenilo d.o.o. za 2019. Godinu 874.
132. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca za 2019. godinu 874.
133. ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu Vatrogasne zajednice Grada Karlovca za 2019. godinu 875.
134. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Karlovačke športske zajednice za 2019. godinu 875.
135. ZAKLJUČAK ¸o prihvaćanju Izvješća o radu Zajednice tehničke kulture Karlovac za 2019. godinu 875.
136. IZMJENA I DOPUNA Plana mreže dječjih vrtića na području grada Karlovca 876.
137. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Četiri rijeke“ 877.
138. ODLUKA o izmjeni i dopuni Statuta Dječjeg vrtića „Četiri rijeke“ 877.
139. ODLUKA o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Četiri rijeke“ 878.
140. ZAKLJUČAK o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Karlovcu 878.
141. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju ravnateljice Javne ustanove AQUATIKA SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC 879.
142. RJEŠENJE o imenovanju šetališta Miroslava Perisa 879.
143. ODLUKA o povećanju temeljnog kapitala Gradska toplana d.o.o. 880.
GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
144. ODLUKA o donošenju drugih izmjena i dopuna Plana nabave Grada Karlovca za 2020. godinu 880.
145. ODLUKA o prvoj preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Karlovca za 2020. godinu 881.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana