Glasnik 9 / 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA                        str.
134. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi grada Karlovca za 2018. godinu 735.
135. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o provedbenim programima u području socijalne skrbi, zdravstva i međugeneracijske solidarnosti u 2018. godini 745.
136. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Karlovačke športske zajednice za 2018. godinu 746.
137. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Zajednice tehničke kulture Karlovac za 2018. godinu 746.
138. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o školstvu za 2018. godinu 746.
139. ODLUKA o uvjetima odobravanja oslobađanja od plaćanja komunalog doprinosa u pojedinačnim slučajevima 747.
140. ODLUKA o provedbi postupka nabave za izvođenje radova uređenja nogometnog igrališta s prirodnim travnjakom na stadionu Branko Čavlović - Čavlek 749.
141. ODLUKA o prodaji nekretnine u Karlovcu u naselju Švarča, oznake k.č. br. 3378/1, k.o. Karlovac II 750.
142. RJEŠENJE o razrješenju ravnatelja Gradskog kazališta „Zorin dom“ 750. 
143. RJEŠENJE o imenovanju ravnatelja Gradskog kazališta „Zorin dom“ 751.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
144. ODLUKA kojom se utvrđuje lokacija za kupanje i trajanje sezone kupanja 752.
145. ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na Cjenik usluge ukopa pokojnika trgovačkog društva Zelenilo d.o.o. Karlovac 752
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana