Glasnik 6 / 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA     str.
73. ODLUKA o komunalnom redu 149.
74. ODLUKA o davanju u zakup i na privremeno korištenje javnih površina i zemljišta u vlasništvu Grada Karlovca 169.
75. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o parkiralištima na području Grada Karlovca 178.
76. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika 179.
77. ODLUKA o postupku nabave radova na izgradnji prometnica sa komunalnom infrastrukturom u poslovnoj zoni Gornje Mekušje u Karlovcu 182.
78. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Karlovca 182.
79. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa prostornog uređenja u 2018. godini 184. 
80. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa zaštite okoliša u 2018. godini 186.
81. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa energetske učinkovitosti u 2018. godini 189.
82. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa očuvana i obnove objekata i infrastrukture zaštićene spomeničke baštine unutar kulturno-povijesne cjeline u 2018. godini i namjenskom utrošku sredstava Proračuna spomeničke rente za 2018. godinu 191.
83. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o provedbi Programa razvoja turizma na području Grada Karlovca za 2018. godinu 194.
84. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o provedbi Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Karlovca za 2018. godinu 205.
85. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Provedbenog programa poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Karlovca za 2018. godinu 217.
86. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Karlovca za 2018. godinu 237.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
87. IZMJENE I DOPUNE PLANA prijma u službu u Upravna tijela grada Karlovca za 2019. godinu 238.

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA KARLOVCA
88. OBVEZNE UPUTE – III o zaštiti osobnih podataka 239.
89. OBVEZNE UPUTE – IV o pečatima i potvrdama za potrebe izbora članova vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora 241.
90. OBVEZNE UPUTE – V o postupku imenovanja biračkih odbora na izborima za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti 242.
91. OBVEZNE UPUTE – VI o obrascima za provođenje izbora 243.
92. OBVEZNE UPUTE – VII o odustanku od kandidature za izbor članova vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti 262.
93. OBVEZNE UPUTE – VIII o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti 263.
94. OBVEZNE UPUTE – IX o načinu uređenja prostorija u kojima će se glasovati na biračkom mjestu 265.
95. OBVEZNE UPUTE – X o načinu glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom manom ili težom bolesti 266.
96. OBVEZNE UPUTE – XI postupak kandidiranja za vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana