Glasnik 5 / 2019.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA   str.
68. PRAVILNIK o sedmim izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Karlovca 98.
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA KARLOVCA
69. OBVEZNE UPUTE - I obrasci za provođenje izbora Vijeća gradskih četvrti i Vijeća mjesnih odbora 107.
70. OBVEZNE UPUTE – II o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova po izbornom Zakonu i Odluci o postupku provođenja izbora za vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti 134.
ISPRAVAK 
GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA
71. ODLUKA o prigovorima na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Karlovca 136.
72. ODLUKA o donošenju Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Karlovac
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana