Glasnik 20 / 2019.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA   str.
285. ODLUKA o izmjeni Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija Grada Karlovca za školsku/akademsku godinu 2019/2020. i broju stipendija za
školsku/akademsku godinu 2019/2020. 2294.
286. ODLUKA o drugoj preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Karlovca za 2019. godinu 2294
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana