Glasnik 17 / 2019.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
210. DRUGE IZMJENE I DOPUNE PLANA prijma u sluzbu u upravna tijela Grada Karlovca za 2019. godinu 1442.
211. ODLUKA o raspisivanju natjecaja za dodjelu stipendija Grada Karlovca za skolsku/akademsku godinu 2019./2020. i broj stipendija za skolsku/akademsku godinu 2019./2020. 1443.
212. ODLUKA o deficitarnim zanimanjima na podrucju grada Karlovca 1443.
213. RJESENJE o imenovanju Povjerenstva za preuzimanje i distribuciju spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada 1444
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana