Glasnik 12 / 2019.

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA    str.
 
 
184.ODLUKA                       o prvoj preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Karlovca za 2019. godinu              1223.
185. ODLUKA                      o davanju suglasnosti za zaduženje gradskoj  tvrtci „Čistoća“ d.o.o. Karlovac               1224.
186. ODLUKA                      o prvim izmjenama i dopunama  godišnjeg Plana raspisivanja javnih poziva u  2019. godini       1225.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana